ORGANIGRAM-

VIEWERORGANIGRAMVIEWER

Inzicht en overzicht op alle organisatieniveau's!


SMOELENBOEK.OF.COCKPIT

SMOELENBOEK.OF.COCKPIT

De organigramviewer wordt ingericht aan de hand van jouw wensen! Wil je hem vooral als smoelenboek gebruiken? Dan tonen
we zo veel mogelijk gegevens op medewerkers-niveau. Door middel van vrije inrichting(en) kun je per medewerker bepalen welke informatie er getoond wordt. Laat bijvoorbeeld iedere medewerker een introductie schrijven! Een andere leuke optie is het tonen van openstaande vacatures in de organigramviewer. Wanneer de juiste filter toegepast wordt, zie je precies welke afdeling openstaande vacatures bevatten! Wil je hem vooral als cockpit gebruiken om het management inzicht te bieden in de organisatie? Op afdelingsniveau kan je alle relevante KPI’s uit de cockpits tonen. Zo maak je bijvoorbeeld het verzuimpercentage inzichtelijk.

 • Toon alle relevante informatie op alle afdelingen
 • Zoek én filteropties op alle velden
 • Personalisatie in jouw huisstijl
 • Toepasbaar op alle organisatiestructuren


 • Visualisatie van jouw organisatie op medewerker- óf afdelingsniveau
 • Weergaven op basis van locaties/vestigingen
 • Weergaven op projectbasis


 • Visualisatie van jouw organisatie op medewerker- óf afdelingsniveau
 • Weergaven op basis van locaties/vestigingen
 • Weergaven op projectbasis


 • Tonen persoonsgegevens: contactgegevens, N.A.W.
 • Tonen contractinformatie: dienstjaren, functie, salaris en salarisschaal 
 • Berekenen KPI's: verzuimpercentage en verbruikt verlofpercentage


 • Toon alle relevante informatie op alle afdelingen

 • Zoek én filteropties op alle velden

 • Personalisatie in jouw huisstijl

 • Toepasbaar op alle organisatiestructuren
 • Visualisatie van jouw organisatie op medewerker- óf afdelingsniveau

 • Weergaven op basis van locaties/vestigingen

 • Weergaven op projectbasis

Organisatieniveau

Afdelingsniveau

 • Tonen van afdelingsgegevens: aantal medewerkers, aantal FTE

 • Open vacatures per afdeling tonen

 • Berekenen van gemiddelde leeftijd, FTE per medewerker en personeelsverloop

 • Berekenen KPI's: percentage vaste contracten, verzuim en verlof
 • Tonen persoonsgegevens: contactgegevens, N.A.W.

 • Tonen contractinformatie: dienstjaren, functie, salaris en salarisschaal 

 • Berekenen KPI's: verzuimpercentage en verbruikt verlofpercentage

Medewerkerniveau


Deze website is gemaakt in AFAS OutSite

WIJ AUTOMATISEREN JOUW ROUTINES