AFAS.
KOPPELINGEN


AFAS.PROCESVERSNELLERS

Alles over onze procesversnellers voor AFAS Profit!Op deze pagina vind je een berg aan besparingskansen! Met onze procesversnellers bespaar je jezelf en jouw collega's een berg tijd. Hierdoor bespaar je dus ook flink wat kosten, doordat jouw processen steeds efficiënter doorlopen worden. Ontdek de kracht van onze procesversnellers en tel uit je winst!

ONTDEK DE TOP 3 PROCESVERSNELLERS


Hieronder vind je alle modules van AFAS Profit. Er zijn voorbeelden opgenomen van veelvoorkomende processen binnen organisaties. Wij hebben alvast de gemiddelde besparing voor je uitgerekend. Je kan per module doorklikken om alle besparingskansen te ontdekken. Of neem contact met ons op, dan vertellen we je graag meer!


 • Uren boeken via dossier
 • Toeslag bijzondere uren berekenen
 • Loonmutaties doorvoeren o.b.v. vinkje
 • Automatische export van salarisrun naar extern boekhoudpakket
 • Anonimiseren van sollicitanten en uitdiensttreders
 • KPI's op medewerker stamkaart
 • Importeren vacatures
 • Formatteren data
 • Toekennen bedrijfseigendommen
 • Actuele prestatie en beoordelingsscores 


 • Koppelingen met HRM-module
 • Vastleggen klanttype
 • Automatisch aanmaken inkoop én verkooprelaties
 • Automatische synchronisatie van contacten tussen meerdere Profit-omgevingen


 • Insturen cursusplanningsregels bij verloop certificaat
 • Insturen no show fee wanneer niet aanwezig gemeld
 • Aan/afmelden o.b.v. dossieritem
 • Insturen certificaat na aanwezigheid
 • Insturen handouts voorafgaand aan cursus


 • Bepalen type klant aan de hand van abonnement
 • Abonnementen aanzetten via dossieritem i.c.m. workflows
 • Abonnementen stopzetten via workflows
 • Abonnement starten op basis van type verkooprelatie


 • Ophalen verkoopprijs uit offerte
 • Insturen goederenontvangsten
 • Automatisch insturen van orders vanuit OutSite
 • Automatisch artikel en artikelgroep aanmaken voor grootboekrekening
 • Automatisch importeren van prijslijsten
 • Automatisch artikelen importeren van leveranciers


 • Automatisch aanmaken projecten
 • Synchronisatie met HRM én CRM
 • Beheren van voor- en nacalculatie
 • KPI's berekenen op projectniveau  


 • Automatische berekeningen op financiële mutaties
 • Importeren financiële mutaties
 • Verantwoordelijke facturering wijzigen indien huidige verantwoordelijke met verlof is


Payroll

Uren boeken 

Toeslagen bijzondere uren berekenen

Exporteren salarisrun

Besparing: €1.500,-
Besparing: €1.200,-
Besparing: €360,-


HRM

Verlofcorrectie feestdagen

Medewerker stamkaart

Importeren vacatures

Besparing: €3.640,-
Besparing: €1.200,-
Besparing: €780,-

CRM

Synchronisatie contacten

Aanmaken in- en verkooprelaties

Vastleggen klanttype

Besparing: €3.030,-
Besparing: €420,-
Besparing: €360,-

Cursussen

Automatiseren cursussen

Insturen certificaten

Insturen cursusplanningsregels

Besparing: 13.920,-
Besparing: €3.030,-
Besparing: €360,-

Abonnementen

Contractbeheer

Stopzetten abonnement

Aanzetten abbonnement

Besparing: €3.420,-
Besparing: €3.030,-
Besparing: €3.030,-

Ordermanagement

Artikelgroepen aanmaken

Ophalen verkoopprijzen offertes

Importeren prijslijsten

Besparing: 6.780,-
Besparing: €1.780,-
Besparing: €1200,-

Projecten

Beheren voor- en nacalculatie

Aanmaken projecten

KPI's berekenen op projectniveau

Besparing: €1890,-
Besparing: €1.080,-
Besparing: €720,-

Financieel

Importeren financiële mutaties

Mutaties automatisch berekenen

Facturatiemanager wijzigen 

Besparing: €5.880,-
Besparing: €360,-
Besparing: €320,-


Deze website is gemaakt in AFAS OutSite

WIJ AUTOMATISEREN JOUW ROUTINES