CT Paramedics maakt gebruik van 60 U-Turns om te automatiseren

CT Paramedics levert onder andere gespecialiseerde administratieve diensten, advies op consultancybasis en opleidingen aan zelfstandig thuisverpleegkundigen en andere organisaties uit de sector. Veel zelfstandigen binnen deze sector sluiten zich aan bij de community om op deze manier samen te werken met elkaar en andere zorg- en welzijnswerkers. Dankzij de koppelsoftware van KWEEKERS zijn er inmiddels meer dan 60 koppelingen aangelegd en geoptimaliseerd. Hierdoor zijn extra bedrijfsprocessen volledig geautomatiseerd. Dankzij deze toepassingen hoeft CT Paramedics zich steeds minder bezig te houden met manuele handelingen. Interne processen zijn nu efficiënter en minder foutgevoelig.

ZO.GEZEGD.ZO.GEDAAN

Met een groeiende community van aangemelde zorgverlenende bedrijven en zelfstandigen is het noodzakelijk om continu bezig te blijven met automatisering en optimalisering. Hiervoor werkt CT Paramedics al lange tijd met AFAS software. Om de automatisering en optimalisering naar een hoger level te tillen, kwam Lennert Geyselings in dienst bij CT Paramedics. Sinds dag één staat hij in nauw contact met Ludo Strating om de huidige koppelingen te automatiseren, en nieuwe koppelingen aan te maken. Zo gezegd, zo gedaan. Sinds begin 2020 zijn er twee vaste dagen per maand waarop Ludo aanwezig is bij CT Paramedics om gestructureerd aan de slag te gaan.

UREN.BOEKEN.VIA.INTEGRATIEPAGINA

Zoals hierboven genoemd, verleent CT Paramedics diensten aan zorgverlenende bedrijven. Lennert: “Deze bedrijven moeten aan veel wetgeving voldoen, zo moeten zij bijvoorbeeld op jaarbasis 25 uur aan overleg plegen met als onderwerp de patiënten. Alleen wanneer zij aan deze harde eis voldoen, maken zij kans op een subsidie van de overheid. Tegelijkertijd dienen deze bedrijven aan te tonen dat deze overleggen plaats hebben gevonden. Vroeger werden deze verslagen per post/e-mail naar CT Paramedics opgestuurd. Ook dit proces wilden we automatiseren. Daarvoor zijn we met KWEEKERS aan de slag gegaan.” KWEEKERS ontwikkelde een integratiepagina, welke op het klantportaal staat. Deze integratiepagina bestaat uit een aantal invulvelden. Zo kan de zorgverlener bijvoorbeeld invullen welke collega’s er aanwezig waren bij het overleg, om welke patiënt het is gegaan en welke agendapunten besproken zijn. Zo worden alle gegevens met één druk op de knop ingeladen. Lennert: “Vroeger moest dit in ieder dossier van iedere aanwezige worden ingeladen. Dat hoeft nu dus niet meer. Op maandbasis bespaart dit ons ongeveer 500 manuele handelingen. Daarnaast worden nu automatisch alle overleguren per zorgverlener opgeteld en bijgehouden. Op het einde van het jaar kunnen we dan gemakkelijk terugzien of een zorgverlener aan de eis van 25 overleguren heeft voldaan.”

AUTOMATISCH.AANMAKEN.VAN.RELATIES

Lennert: “Vroeger maakten wij handmatig relaties en projecten aan voor iedere zorgverlener en patiënt. Dit zorgde ervoor dat wij veel manuele handelingen moesten uitvoeren. Daarnaast is een foutje op deze manier gemakkelijk gemaakt. Het was voor ons dus noodzakelijk om hier een verandering in aan te brengen.” Dankzij de koppelsoftware van KWEEKERS wordt een bij registratie van een nieuwe klant op het klantenportaal direct een relatie aangemaakt binnen de AFAS omgeving. 

ONDERTEKENEN.VAN.VERSTREKKINGSREGISTERS

KWEEKERS heeft voor CT Paramedics een koppeling tussen AFAS software en een ander softwarepakket, waar CT Paramedics eigenaar van is, gemaakt. Lennert: “Dit softwarepakket is het pakket voor onze klanten, dus verpleegkundigen in België. Zij gebruiken deze software om hun planning in te zien en om de verrichte handelingen op patiënten in te boeken. Op het einde van de maand worden alle handelingen die geboekt zijn in dit systeem geëxporteerd en op een FTP server gezet. Dankzij de U-Turn van KWEEKERS halen we van alle bestanden van deze FTP server en importeren we dit automatisch in AFAS. Zo zie je automatisch hoeveel een klant heeft gegenereerd en hoeveel zij uitbetaald moeten krijgen. Op deze uitgevoerde handelingen voert CTP geen controle uit, dit gebeurt door de overheidsinstanties. Klanten van CT Paramedics ontvangen eerst een overzicht van de geregistreerde handelingen, welke zij digitaal dienen te ondertekenen ter akkoord. Op die manier weten we dat de zorgverlener dit op eer en geweten heeft ingevuld en ligt de verantwoordelijkheid bij de verpleegkundige zelf.”

PRETTIGE.SAMENWERKING

Lennert: “Ik ervaar de samenwerking met KWEEKERS als goed. In het begin liep het wat stroever, omdat KWEEKERS nieuw was voor mij. Ik wist toen nog niet goed wat de mogelijkheden waren en hoe alles in elkaar zat. De laatste maanden hebben we grote stappen gezet. Er is veel opgelost in korte tijd en er zijn mooie, nieuwe dingen gerealiseerd in de afgelopen maanden. Ik ervaar het als prettig dat er een vast aanspreekpunt is vanuit KWEEKERS. Er blijven altijd punten om verder te optimaliseren. Dat zullen we samen met KWEEKERS verder oppakken.”

ervaar de u-turn zelf!